⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Singh Transport

Ledige stillinger


Singh Transport AS vokser stadig og vi er hovedsakelig på utkikk etter selvstendig næringsdrivende, med egen varebil. Sjåføren må kjenne til Oslo - og Oslo omegn.  Du må være tilgjengelig 24 timer i døgnet, men hovedsakelig på dagtid mellom 07:30-17:00. Du må ha en positiv innstilling og en profesjonell fremtoning ovenfor våre kunder. Må ha gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig.

For spørsmål, kontakt: Kamaljit Singh, tlf: 21 42 00 67. Eller meld din interesse på mail til: post@singhtransport.no.