⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Singh Transport

Tjenester og biler

 

TRANPORT KODE

TRANSPORT-TYPE

VOLUM

B

BUDBIL – Volkswagen Caddy

2 kolli under 35 KG

V

VAREBIL – Toyota Hiace

Under 200 kg/1M3

SV

STOR VAREBIL – Sprinter uten løftlem

Over 200kg/1M3

L1

LITEN LASTEBIL 8 PALLER – Sprinter med løftlem

Ved behov for løftlem, under 1000kg

L2

LASTEBIL 15 PALLER – C1 Man med løftlem

Ved behov for løftlem, 7,5 tonn


BUDBIL Vi henter og leverer innen 2-4 timer.
VAREBIL Vi henter og leverer innen 4 timer.
STOR VAREBIL Vi henter og leverer innen 4 timer.
LASTEBIL
Vi henter og leverer innen 4 timer.
EKSPRESSTILLEGG Ved ekspress vil det komme et ekspresstillegg.
VIP Direkte henting og levering.